Άρθρα

Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του GR DOMAIN. Τι πρέπει να κάνω; Η γνωστοποίηση κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου [.GR] στο δικαιούχο αποτελεί αρμοδιότητα του... Ποιος έχει δικαίωμα για καταχώριση ονομάτων domain; Δικαίωμα καταχώρισης ελληνικού domain name έχουν: - Όλοι οι ενήλικες και ικανοί για δικαιοπραξία... Πόσο διαρκεί η εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου Domain; Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο.... Ανανέωση Domain Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ειδοποίηση λήξης και θα εκδωθεί λογαριασμός ανανέωσης του domain... Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το Domain Name μου .Τι πρέπει να κάνω? Εφόσον ένα Όνομα Χώρου [.gr] λήξει, δεν μπορεί πλέον να ανανεωθεί παρά μόνο να ξανα κατοχυρωθεί... Επιτρεπόμενη μορφή Domain name Τα Ελληνικά domain name με κατάληξη .gr μπορούν να έχουν από 3 έως 63 λατινικούς ή ελληνικούς... Μπορώ να έχω πληροφορίες για ένα Όνομα που είναι ήδη εκχωρημένο ? Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για κάθε εκχωρημένο Όνομα Χώρου, μέσω της... Τί είναι το όνομα χώρου / domain name ? Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με...
« Πίσω