Κατηγορίες

Πιο Δημοφιλή Άρθρα

 Πως μπορώ να δω τα email μου μέσω web;

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό email μέσω web πηγαίνετε στην εξής διεύθυνση (όπου domain.gr...

 Υπάρχουν οδηγοί βοήθειας για το cPanel Control Panel?

Μπορείτε να περιηγηθείτε μέσω του παρακάτω Link όπου υπάρχουν οδηγοί σε μορφή video: cPanel and...

 Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο Outlook?

Βεβαιωθείτε ότι στο Outlook οι χρήστες έχουν τις εξής ρυθμίσεις (όπου domain.gr το όνομα του...

 Τι είναι το cPanel Control Panel?

Το cPanel είναι ο πίνακας ελέγχου που περιέχουν όλοι οι λογαριασμοί shared φιλοξενίας για τη...

 Πώς μπορώ να διαχειριστώ μεσω web τα email accounts του domain μου;

Συνδεθείτε μέσω cPanel (www.domain.gr/cpanel) στο domain του οποίου θέλετε να διαχειριστείτε τους...