Κατηγορίες

Πιο Δημοφιλή Άρθρα

 Πως μπορώ να δω τα email μου μέσω web;

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό email μέσω web πηγαίνετε στην εξής διεύθυνση (όπου domain.gr...

 Τι είναι το cPanel Control Panel?

Το cPanel είναι ο πίνακας ελέγχου που περιέχουν όλοι οι λογαριασμοί shared φιλοξενίας για τη...

 Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο Outlook?

Βεβαιωθείτε ότι στο Outlook οι χρήστες έχουν τις εξής ρυθμίσεις (όπου domain.gr το όνομα του...

 Υπάρχουν οδηγοί βοήθειας για το cPanel Control Panel?

Μπορείτε να περιηγηθείτε μέσω του παρακάτω Link όπου υπάρχουν οδηγοί σε μορφή video: cPanel and...

 Τί είναι το όνομα χώρου / domain name ?

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με...