Πως μπορώ να δω τα email μου μέσω web; Εκτύπωση

  • 1

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό email μέσω web πηγαίνετε στην εξής διεύθυνση (όπου domain.gr το όνομα του domain σας):

http://www.domain.gr/webmail.

Συνεχίσετε στις διάφορες ειδοποίησεις του Browser.

Για username: ολόκληρο το email (π.χ. user@domain.gr)

Για password: ο κωδικός του email σας. 

 Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω