Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το Domain Name μου .Τι πρέπει να κάνω? Εκτύπωση

  • 0

Εφόσον ένα Όνομα Χώρου [.gr] λήξει, δεν μπορεί πλέον να ανανεωθεί παρά μόνο να ξανα κατοχυρωθεί από την αρχή. Μετά τη λήξη του Ονόματος και για ένα διάστημα 15 ημερών, ο Δικαιούχος του Ονόματος που έληξε έχει το αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εκχώρησης για το Όνομα Χώρου [.gr] (ή δεσμευμένη από αυτό μορφή). Για την κατάθεση της νέας αίτησης ο Δικαιούχος του Ονόματος που έληξε πρέπει να απευθυνθεί στον Καταχωρητή της επιλογής του, παρέχοντάς του τον κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Με την παρέλευση της περιόδου των 15 ημερών το Όνομα διατίθεται προς εκχώρηση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω