Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο Outlook? Εκτύπωση

  • 3

Βεβαιωθείτε ότι στο Outlook οι χρήστες έχουν τις εξής ρυθμίσεις (όπου domain.gr το όνομα του domain σας):

User Information (Στοιχεία χρήστη) Your Name (Το όνομά σας): Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο email σας E-mail address (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): Το email σας π.χ.

Στοιχεία σύνδεσης User Name (Όνομα χρήστη): Ολόκληρο το email σας (π.χ. info@domain.gr)

Server Information
Incoming mail server (POP3) (Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3)) : mail.domain.gr Outgoing mail server (SMTP) (Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP)) : mail.domain.gr

Outgoing Mail Server (Διακομιστής εξερχομένων)
Πρέπει να έχετε επιλεγμένο το 'My server requires authentication' (Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας) και 'Use same settings as my incoming mailserver' (Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας)

User@domain.gr (Κωδικός χρήστη), Password (Κωδικός πρόσβασης):

Τσεκάρετε το Remember Password (Απομνημόνευση κωδικού).Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω