Μπορώ να έχω πληροφορίες για ένα Όνομα που είναι ήδη εκχωρημένο ? Εκτύπωση

  • 0

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για κάθε εκχωρημένο Όνομα Χώρου, μέσω της εφαρμογής Whois που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.
Το WHOIS για τα ονόματα χώρου με κατάληξη.gr, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν εμφανίζει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ονόματος.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι: Ημερομηνία έναρξης και λήξης του ονόματος χώρου, οι nameservers και τα στοιχεία του καταχωρητή του ονόματος.


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω