Ποιος έχει δικαίωμα για καταχώριση ονομάτων domain; Εκτύπωση

  • 0

Δικαίωμα καταχώρισης ελληνικού domain name έχουν:

- Όλοι οι ενήλικες και ικανοί για δικαιοπραξία Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως κατοχής Ελληνικού ΑΦΜ.
- Οι Έλληνες του εξωτερικού, υπό τον όρο της απόδειξης της ελληνικής ιθαγένειάς τους.
- Όλοι οι φορείς (ελληνικών ή ξένων συμφερόντων) με αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον Ελλαδικό χώρο.


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω